Ochrana osobních údajů

Firmy skupiny Pöppelmann dodržují zákony o ochraně osobních údajů. Pokud shromažďujeme osobní údaje, používáme je pouze pro interní účely a přenášíme je a/nebo ukládáme pouze v souladu se současnými předpisy o ochraně dat. V žádném případě nejsou shromážděné údaje prodávány nebo jinak předávány třetím stranám.
Ochranu osobních údajů však můžeme zajistit jen při používání námi poskytnuté webové stránce www.poeppelmann.com. Následující vysvětlení se nevztahuje na weby nebo obsah externích poskytovatelů, na které odkazujeme.


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje povahu, rozsah a účely shromažďování a používání osobních údajů skupinou Pöppelmann na této webové stránce.

1. Neosobní údaje shromažďované při přístupu na webové stránky

Skupina Pöppelmann shromažďuje a prostřednictvím protokolových souborů automaticky ukládá na webovém serveru informace pro statistické vyhodnocení, které nám zaslal váš prohlížeč při přístupu na naši webovou stránku. Jsou to: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, IP adresa návštěvníka, datum a čas přístupu, navštívené stránky, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném přístupu a požadující poskytovatel. IP adresa bude použita pouze pro účely obrany proti útokům a k optimalizaci naší webové stránky a bude po sedmi dnech vymazána.

2. Cookies

Jestliže jako uživatel navštívíte webové stránky společnosti Pöppelmann GmbH & Co. KG, uloží se do vašeho počítače jeden nebo více souborů cookie. Cookie je malý soubor, který obsahuje určitý řetězec znaků a může být použit k jednoznačné identifikaci vašeho prohlížeče. Pomocí souborů cookie zlepšujeme komfort a kvalitu našich služeb, například ukládáním uživatelských nastavení. Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači jako malé textové soubory a jsou ukládány vaším prohlížečem. "Soubory cookie relace" se na konci vaší návštěvy automaticky odstraní. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry.


Použití nabídky je možné i bez cookies. V prohlížeči můžete ukládání souborů cookie zakázat, omezit na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás před uložením souboru cookie upozornil. Soubory cookie můžete z pevného disku počítače kdykoli smazat pomocí funkcí ochrany soukromí v prohlížeči. V tomto případě by však mohly být omezeny funkce a komfort při používání našich webových stránek.

3. Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje jsou informace, které pomáhají identifikovat osobu, tedy údaje, které lze vysledovat zpět k osobě. Patří sem například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
Osobní údaje jsou skupinou Pöppelmann shromažďovány, používány a předávány pouze tehdy, pokud to zákon povoluje nebo pokud jako uživatel konkrétně se sběrem dat souhlasíte. Při kontaktování skupiny Pöppelmann (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou vaše údaje uloženy za účelem zpracování dotazu nebo pro případ následných otázek. Další údaje nejsou shromažďovány. Váš souhlas s ukládáním osobních údajů, které jsme uložili, můžete kdykoli odvolat e-mailem, faxem nebo dopisem. Odvolání souhlasu zašlete pro všechny firmy skupiny Pöppelmann na adresu:
Pöppelmann GmbH & Co. KG

Kunststoffwerk-Werkzeugbau

Bakumer Str. 73

49393 Lohne

Fax: +49 (0) 44 42 / 982-112

E-mail: datenschutz@poeppelmann.com

Vaše údaje ukládáme zásadně po celou dobu trvání zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

4. Služby webových stránek, sledování a přesměrování

V následujícím textu vám vysvětlíme služby webových stránek, které používáme, a sice nástroje pro sledování a přesměrování. Jedná se o nástroje, které používáme jednak k měření dosahu nebo využití naší webové stránky, a také pro reklamu. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste nám ho při návštěvě naší stránky udělili.

Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat kliknutím na tento odkaz, poté kliknutím na tlačítko "Vybrat cookies" a zrušením zaškrtnutí v políčku "Soubory cookie výkonu a sledování".

Zjišťování prostřednictvím Google Analytics můžete navíc zamezit tak, že kliknete na následující odkaz. Bude použit Opt-Out-Cookie, který trvale zamezí sběru Vašich dat při příští návštěvě této internetové stránky: Abyste zakázali zpracovávání Vašich dat společností Google Analytics, klikněte sem.

4.1. Luware RTC Launcher

Používáme Luware RTC Launcher od firmy Luware AG, abyste nás mohli spontánně kontaktovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pro umožnění navázání kontaktu a integraci služby je vytvořeno připojení ke serverům společnosti Luware ve Švýcarsku. Švýcarsko má na základě rozhodnutí Komise odpovídající úroveň ochrany údajů. Spojením se serverem ve Švýcarsku bude společnosti Luware sdělena vaše IP adresa.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na domovské stránce společnosti Luware https://www.luware.com/privacy.

4.2. Služby Google

Používáme různé služby poskytované společností Google Inc. (dále jen "Google"), které jsou popsány níže. Společnost Google přijala dohodu o ochraně soukromí "Privacy Shield", uzavřenou mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a byla certifikována. Společnost Google se tím pádem zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Další informace naleznete v následujícím odkazu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Googlu naleznete v následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

4.2.1. Google Analytics

Internetová stránka skupiny Pöppelmann Gruppe využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google pro statistickou analýzu návštěvnosti uživatelů. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a tam uloženy. V případě anonymizace IP adresy na těchto stránkách společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování přehledů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, které souvisí s využíváním webové stránky a internetu.

IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vygenerovaná soubory cookie a data související s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) tím, že si z níže uvedeného odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče.

Shromažďování dat službou Google Analytics můžete navíc zabránit odvoláním vašeho souhlasu kliknutím na níže uvedený odkaz. Bude nastaven cookie opt-out, který trvale zabraňuje budoucímu shromažďování dat při návštěvě této webové stránky: Klikněte zde, pokud chcete zakázat zpracování vašich údajů službou Google Analytics.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();" aby byl zajištěn anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování).

4.2.2. Dynamický remarketing Google

Dynamický remarketing Google nám umožňuje zobrazovat naše reklamy poté, co jste navštívili naši webovou stránku, i při vašem dalším používání Internetu. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, které pro společnost Google zaznamenávají a vyhodnocují vaše chování při návštěvě různých webových stránek. Google tak může zjistit vaši předchozí návštěvu na naší webové stránce. Kombinace údajů shromážděných během remarketingu s osobními údaji, které mohou být uloženy společností Google, se podle vyjádření společnosti Google neprovádí. Podle společnosti Google se v remarketingu používá zejména pseudonymizace.

Dynamický remarketing Google používáme pro účely marketingu a optimalizace, zejména abychom vám poskytli relevantní a zajímavé reklamy, zlepšili přehledy výkonnosti kampaně a dosáhli spravedlivého výpočtu reklamních nákladů.

4.2.3. Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme službu Mapy Google, službu online mapování poskytovanou společností Google. Můžeme vám zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách, což vám umožní komfortní používání funkce mapy. Na základě vaší návštěvy naší webové stránky obdrží společnost Google informaci, že jste si vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Bude přenesena vaše IP adresa. Dojde k tomu bez ohledu na to, zda máte na Googlu uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni v Googlu, vaše údaje, například návštěva našeho webu, mohou být přiřazeny k vašemu účtu. Abyste tomu předešli, můžete se z Googlu před použitím naší webové stránky odhlásit.

4.2.4. Písma Google

Na tvorbu webových stránek s různými druhy písma používáme písma Google. Tato písma jsou přístupná prostřednictvím serverů Google, přičemž se těmto serverům Google odesílá vaše IP adresa. Servery mohou být umístěny v USA nebo mimo Evropskou unii. Společnost Google podle vlastního tvrzení nepoužívá vaši IP adresu k sledování vašich aktivit, ale pouze k statistickému vyhodnocení použití druhů písem. Společnost Google nečiní závěry o jednotlivých návštěvnících. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací o ochraně osobních údajů v souvislosti s písmy Google najdete zde na stránkách společnosti Google.

4.3. Služby LinkedIn

Používáme různé služby poskytované společností LinkedIn Ireland Unlimited (dále jen "LinkedIn"). Společnost LinkedIn přijala dohodu o ochraně soukromí "Privacy Shield", uzavřenou mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a byla certifikována. Společnost LinkedIn se tím pádem zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Více informací naleznete zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Více informací o ochraně osobních údajů v LinkedIn naleznete zde.

Služby LinkedIn používají mimo jiné cookies. Služby LinkedIn využíváme pro marketingové a optimalizační účely, zejména pro analýzu využívání našich webových stránek a pro průběžné zlepšování jednotlivých funkcí a nabídek, jakož i zkušeností uživatelů. Při vyvolání našich stránek se vytvoří spojení se servery společnosti LinkedIn. Tyto servery se mohou nacházet i mimo Evropskou unii. Pokud máte účet na LinkedIn, může LinkedIn spojit návštěvu naší stránky s vaším účtem. Můžete tomu zabránit tím, že se nejprve odhlásíte z LinkedIn.

Používáme následující služby LinkedIn:

LinkedIn Ads / LinkedIn Marketing Solutions ke zpracovávání informací o vašem uživatelském chování pro reklamní účely, abychom vám zobrazili cílenou reklamu.

LinkedIn Analytics ke zpracovávání informací o vašem uživatelském chování na naší webové stránce, abychom měřili dosah našeho webu.

4.4. Outbrain

Na naší webové stránce používáme různé nástroje od společnosti Outbrain UK Ltd. (dále jen: "Outbrain"). Outbrain používá soubory cookie, které umožňují analyzovat využití naší webové stránky.

Outbrain nám umožňuje informovat vás o dalším obsahu na naší webové stránce i na webových stránkách třetích stran, který by vás mohl také zajímat. Například doporučení ke čtení jsou určena na základě obsahu, který jste dosud přečetli. Obsah zobrazený společností Outbrain je z hlediska obsahu a technologie automaticky řízen a dodáván společností Outbrain. Zobrazování doporučení ke čtení od společnosti Outbrain probíhá pouze pseudonymizovaně na základě informací přenášených soubory cookie, tedy na základě generovaného znakového řetězce, který je vám přiřazen. Osobní údaje nejsou ukládány. Outbrain zaznamenává následující údaje:

  • zdrojové zařízení,
  • typ prohlížeče,
  • anonymizovanou IP adresu uživatele.

Pro anonymizaci IP adresy se odstraní poslední oktet IP adresy.

Kromě Outbrain používáme na naší webové stránce pro marketingové a optimalizační účely "Outbrain Amplify" a "Outbrain Pixel". Tyto nástroje nám umožňují analyzovat vaše uživatelské chování a vylepšit naši nabídku.

Více informací o společnosti Outbrain naleznete zde:

https://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

4.5. Facebook

Používáme různé nástroje od Facebook Ireland Ltd. (dále jen "Facebook"), včetně In St agram, aby vám ukázal zájmově orientovanou reklamu tím, že je doručí cílovým skupinám Facebooku a informuje je o našich nabídkách školení. Naše zpracování dat v souvislosti s naší přítomností na Facebooku a Instagramu probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o public relations a komunikaci. Pro integraci nástrojů Facebooku se naváže spojení se serverem Facebook, takže Facebook může přiřadit vaši návštěvu k našemu webu k vašemu účtu. Tyto servery mohou být také umístěny mimo Evropskou unii. Tomu můžete zabránit odhlášením z Facebooku před návštěvou našich webových stránek. I když se však odhlásíte, vaše IP adresa bude přenesena na Facebook a Facebook může najít další informace o vás. Facebook předložil dohodu o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a USA a je certifikován. V důsledku toho se Facebook zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Máme dohodu se společností Facebook Ltd. o společné odpovědnosti za ochranu údajů podle článku 26 GDPR. Tato dohoda, takzvaná "Page Insights Supplement" nebo "Page Insights Controller Doplněk" lze nalézt zde: de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum . Pokud jde o tzv. " Data Facebook Insights " (dále jen "Facebook Insights "), přejímá společnost Facebook Ltd. základní povinnosti vyplývající z této dohody, zejména informovat dotčené osoby a chránit práva postižených. Další informace o ochraně údajů na Facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy .

4.5.1. Insights

Statistické údaje o návštěvnících našich Instagramových stránek dostáváme z Facebooku pomocí funkce " Statistiky ". Jsou pseudonymizovány, což znamená, že je nemůžeme přiřadit ke konkrétní osobě. Díky této funkci můžeme lépe analyzovat naše stránky a přizpůsobit je zájmům našich uživatelů. Naším legitimním zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR o provozování naší stránky Instagram a využitím informací je provozovat efektivní marketing prostřednictvím široce používané platformy. Další informace o funkci Statistiky naleznete zde:

https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights/

4.5.2. S námi komunikujte prostřednictvím Instagramu

V závislosti na nastavení ochrany soukromí uživatelů na Instagramu můžeme vidět, zda se konkrétní uživatel Instagramu líbil, sdílel nebo přihlásil k odběru jedné z našich Instagramových stránek / příspěvků / komentářů. Můžeme také přiřadit komentáře na našich stránkách Instagramu konkrétním uživatelům Instagramu. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v komunikaci a interakci s vámi prostřednictvím Instagramu.

4.5.3. Facebook Custom Audience (Vlastní okruh uživatelů)

Tato služba nám umožňuje doručovat cílenou a zájmově orientovanou reklamu návštěvníkům našeho webu, když navštíví Facebook nebo jiné webové stránky, které také používají Facebook Custom Audience.

4.6. Mouseflow

Tyto webové stránky používají Mouseflow, webový analytický nástroj společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711, Kodaň, Dánsko, pro shromažďování náhodně vybraných jednotlivých návštěv (jen s anonymizovanou IP adresou). Tak vzniká záznam pohybů myší, kliknutí myší a interakcí na klávesnici, jehož cílem je náhodně reprodukovat jednotlivé návštěvy na této webové stránce jako takzvané přehrávání relací, vyhodnocovat formou takzvaných teplotních map a z toho odvodit pro tuto webovou stránku potenciální zlepšení. Údaje shromážděné společností Mouseflow nejsou osobní a nejsou předávány třetím osobám. Ukládání a zpracování shromážděných údajů se provádí v rámci EU. Pokud si nepřejete záznam nástrojem Mouseflow, můžete ho zakázat na všech webových stránkách, které používají Mouseflow, v následujícím odkazu: https://mouseflow.de/opt-out/.

4.7. YouTube

Příležitostně používáme na našich stránkách videa YouTube. Tato videa jsou vložena v "rozšířeném režimu ochrany osobních údajů" YouTube, přičemž podle YouTube nejsou ukládány žádné informace o návštěvnících webové stránky, dokud si video nepřehrají. Pokud si video přehrajete, souhlasíte s tím, že údaje zpracovává společnost YouTube jako odpovědný subjekt a toto zpracování nemůžeme dál nijak ovlivnit. Pro další informace odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube, které naleznete na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/privacy.

5. Právo na informace a další práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od skupiny Pöppelmann potvrzení, zda zpracovává vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v čl. 15 GDPR.


Máte právo požadovat od skupiny Pöppelmann neprodlenou opravu vašich nesprávných osobních údajů a případně doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR).
Máte právo požadovat od skupiny Pöppelmann, aby neprodleně odstranila vaše osobní údaje, pokud je použitelný jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely (právo na výmaz).


Máte právo požadovat od skupiny Pöppelmann omezení zpracování osobních údajů, pokud platí jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud podal subjekt údajů námitku proti zpracování osobních údajů po dobu trvání kontroly správcem. Kromě toho máte právo na přenositelnost osobních údajů v případech čl. 20 GDPR.
Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení. V Dolním Sasku je příslušným dozorovým úřadem: Komisařka ochrany osobních údajů pro Dolní Sasko (Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen; kontaktní údaje na: https://www.lfd.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/impressum/impressum-56113.html).
Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e (zpracování údajů pro úřední plnění úkolu nebo ochranu veřejného zájmu) nebo písm. f (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pak nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud ovšem neexistují zjevně přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neprobíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Pokud je to možné, zašlete námitku na: datenschutz@poeppelmann.com.

6. Newsletter

Newsletter vás informuje o nás a našich nabídkách. Pokud chcete Newsletter dostávat, požadujeme od vás platnou e-mailovou adresu pro postup dvojitého přihlášení a informace, které nám umožňují ověřit, že jste majitelem poskytnuté e-mailové adresy nebo že majitel e-mailové adresy se zasíláním Newsletteru souhlasí. Právním základem pro zasílání newsletterů je Váš souhlas, který jste nám udělili při registraci. Další údaje nejsou shromažďovány. Tyto údaje budou použity jen pro zasílání Newsletteru a nebudou předávány třetím stranám. Při registraci k zasílání Newsletteru uložíme vaši IP adresu po dobu 7 dní a datum registrace. Toto uložení slouží výhradně k prokázání v případě, kdy třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a registruje se k přijímání Newsletteru bez vědomí oprávněné osoby. Váš souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání Newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete provést prostřednictvím odkazu v samotných Newsletterech nebo ve vašem profilu.

7. WhatsApp Broadcast

Používáme zprávy WhatsApp Broadcast firmy WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, abychom vás informovali o novinkách z oblasti TEKU. V tomto případě je přenášena šifrovaná komunikace na servery společnosti WhatsApp Inc. v USA. Poté, co se přihlásíte k této službě souhlasem se zprávou "Start" na naše telefonní číslo, budete dostávat informace z oblasti Pöppelmann TEKU přímo na váš chytrý telefon. Vaše telefonní číslo bude použito jen k tomuto účelu a bude uloženo po dobu přijímání zpráv. Pokud už nechcete přijímat zprávy, pošlete zprávu "Stop" (bez uvozovek) na stejné číslo. Přijímání zpráv pak bude pozastaveno. Pokud přijímání zpráv do šesti měsíců neobnovíte zasláním zprávy "Start", smažeme všechna data uložená v této souvislosti. Pokud chcete službu odhlásit úplně a okamžitě, zašlete nám zprávu s obsahem "Odstranit všechna data". Poté již neobdržíte žádné další zprávy a vaše osobní údaje budou z našeho systému vymazány.

8. Právo na informace, opravu a vymazání osobních údajů

Máte právo kdykoli získat bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích, jakož i účelu ukládání. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a vymazání jeho osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností uchovávání. Informace o uložených údajích poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Pöppelmann, pan Peter Suhren (office@first-privacy.com).

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nad rámec výše uvedených vysvětlení, jsme vám kdykoli k dispozici. Obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Pöppelmann:

Pan Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Straße 88

28217 Bremen

office@first-privacy.com

10. Informační povinnosti podle čl. 13 GDPR


Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 a 21 GDPR

Správce:

Za shromažďování a zpracování dat odpovídá skupina Pöppelmann.

Pöppelmann GmbH & Co. KG

Kunststoffwerk-Werkzeugbau

Bakumer Str. 73

49393 Lohne

Fax: +49 (0) 44 42 / 982-112

E-mail: datenschutz@poeppelmann.com

Jsme také společně odpovědní za zpracování dat s: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook").

Dobrovolné údaje:

Zásadně shromažďujeme pouze údaje, které jsou předepsány zákonem nebo jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy nebo které nám byly poskytnuty dobrovolně na základě souhlasu. Uvedení dalších informací je dobrovolné. S neposkytnutím těchto údajů nejsou spojeny žádné negativní důsledky. Neposkytnutí však může v jednotlivých případech zkomplikovat nebo zpozdit následnou komunikaci.

Zpracování údajů pro plnění smlouvy:

Zpracováváme shromážděné údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem plnění smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v zájmu realizace smlouvy, pokud jste kontaktní osobou jednoho z našich obchodních partnerů. To také zahrnuje doprovodnou péči o zákazníka. Pokud je to nutné, budou osobní údaje předány společnostem podílejícím se na realizaci této smlouvy, např. úvěrovým institucím pro zpracování plateb. Údaje potřebné pro plnění smlouvy budou po splnění účelu smazány a budou k dispozici pouze pro případné dotazy. Údaje nebudou smazány, pokud po ukončení smlouvy stále existují otevřené pohledávky a mají být inkasovány. V případě existence zákonných lhůt pro uchovávání údajů budou dotčené údaje archivovány po dobu těchto lhůt.

Zpracování údajů pro ochranu oprávněných zájmů:

Vaše údaje zpracováváme pro ochranu oprávněných zájmů pouze tehdy, pokud neexistuje odpovídající souhlas a ani jinak neexistuje žádný právní základ pro zpracování údajů, a pouze tehdy, pokud jsou splněny požadavky čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tzn. pokud naše zájmy na zpracování údajů nebo zájmy třetí strany v jednotlivých případech převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Údaje budou vymazány, když přestane existovat oprávněný zájem, ale minimálně po dobu zákonných požadavků na uchovávání.

Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Podrobnosti naleznete v následujícím bodu "Práva subjektu údajů".

Zpracování údajů na základě souhlasu:

Pokud jste souhlasili s tím, abychom vás telefonicky nebo e-mailem informovali o našich firemních produktech a službách, proběhne zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Váš souhlas může být kdykoli odvolán, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování. Pokud bude souhlas odvolán, příslušné zpracování údajů zastavíme.

Zpracování údajů pro přímou reklamu:

Zpracováváme vaše údaje - pokud je to přípustné - pro účely přímé reklamy, zejména pro zasílání naší reklamy, jako jsou například informace o produktech nebo akcích. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm f GDPR a v zájmu informování o nových produktech, akcích a službách. Proti tomuto zpracování údajů má každý zákazník právo vznést námitku, jehož uplatnění vede k ukončení zpracování údajů za účelem přímé reklamy. Pokud jsou data ukládána výhradně pro přímou reklamu, budou po vznesení námitky smazána.

Zpracování údajů pro plnění zákonných povinností:

V případě potřeby zpracováváme vaše údaje, abychom mohli plnit zákonné povinnosti, například vůči finančním orgánům. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Právní závazek vzniká mj. z § 147 německého Daňového řádu (AO). Údaje budou vymazány po uplynutí zákonné lhůty za předpokladu, že nebude existovat oprávněný zájem o další uchovávání.

Příjemce údajů:

Vaše údaje předáváme třetím osobám (např. advokátům pro vymáhání neuhrazených pohledávek) pouze tehdy, jestliže existuje zákonné oprávnění pro přenos údajů (např. podle výše uvedených skupin případů). Vaše údaje můžeme předávat také externím poskytovatelům služeb (např. poskytovatelům služeb IT, společnostem, které ničí nebo archivují data, poskytovatelům tiskových služeb, poskytovatelům cloudových služeb), kteří nám pomáhají při zpracování údajů v rámci zpracování objednávek v souladu s přísnými instrukcemi.
Zpracování údajů mimo EU nebo EHP se zásadně neprovádí. Pokud se takový přenos dat přesto uskuteční, probíhá pouze v zemích, pro které je k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti EU na základě standardní smlouvy EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Na vyžádání vám ochotně poskytneme smlouvu k nahlédnutí nebo její kopii. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám ani jinak zhodnocovat na trhu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen

Tel: +49 (0) 421 69 66 32-0

E-mail: office@first-privacy.com

Práva subjektu údajů:

Subjekty údajů mají právo na informace ze strany správce, týkající se osobních údajů, jakož i na opravu nesprávných údajů nebo na smazání, pokud existuje jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely. Existuje také právo na omezení zpracování údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR a v případech čl. 20 GDPR právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e (zpracování údajů pro úřední plnění úkolu nebo ochranu veřejného zájmu) nebo písm. f (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace. Pak nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud ovšem neexistují zjevně přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neprobíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu:

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že zpracování jejích osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Právo podat stížnost lze uplatnit zejména u dozorového úřadu v členském státě místa pobytu subjektu údajů nebo místa údajného porušení. V Dolním Sasku je příslušným dozorovým úřadem komisařka ochrany osobních údajů, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.

Upozornění na právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pak nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud ovšem neexistují zjevně přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neprobíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Pokud je to možné, zašlete námitku na: datenschutz@poeppelmann.com.

Upozornění na právo vznést námitku proti přímé reklamě

Zpracováváme vaše údaje pro účely přímé reklamy. Proti tomuto zpracování máte vlastní právo vznést námitku, jehož uplatnění vede k ukončení zpracování za účelem přímé reklamy. Pokud je to možné, zašlete námitku na: marketing@poeppelmann.com